Werkgevers in Metaal en Techniek zoeken balans

Tijdens de vandaag gehouden tweede onderhandelingsronde over de nieuwe Cao’s in de Metaal en Techniek, bleek dat werknemersorganisaties twijfelden aan de intentie die schuil gaat achter de voorstellen van werkgevers. Geconcludeerd werd dat de voorstellen nog ver uiteen liggen. Werkgevers hebben toegelicht dat het hun bedoeling is het bedrijfstakbelang voor zowel werkgevers als werknemers te dienen. Voorop staat continuïteit van werkgelegenheid in de bedrijfstak die op dit moment zwaar onder druk staat. Ondanks het feit dat de bedrijfstak in zwaar weer zit, willen werkgevers een balans zoeken tussen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor de jeugd, het gezond halen van de pensioengerechtigde leeftijd en een bij de tijd passende loonontwikkeling. Dit zonder de concurrentiepositie van de bedrijven aan te tasten. Werkgevers hebben voorgesteld om voor de volgende onderhandelingsronde een serieuze aanzet te geven voor een oplossing die daaraan voldoet.

Den Haag, 27 maart 2013