CAO onderhandelingen voor de 300.000 werknemers in de Metaal en Techniek van start.

Vandaag zijn de onderhandelingen over de CAO’s in de Metaal en Techniek van start gegaan. Partijen hebben hun voorstellen tijdens de eerste onderhandelingsronde over en weer toegelicht.

Door werkgevers is met name aandacht gevraagd voor de slechte economische situatie in de bedrijfstak. Daarnaast zijn enkele voorstellen gedaan voor de gelijkschakeling van de arbeidsvoorwaarden van jongeren en ouderen.

De bonden streven naar koopkrachtbehoud, vermindering van flexarbeid en extra rechten voor oudere werknemers. Ook hebben de bonden voorgesteld de gestegen kosten in verband met het eigen risico in de ziektekosten voor rekening van de werkgever te brengen.

Partijen zijn nog niet tot onderhandelingen overgegaan, maar gebleken is dat de uitgangsposities ver uit elkaar liggen.

De onderhandelingen worden op 27 maart a.s. voortgezet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hep van Luunen (06-53560759).