Doelstelling FWT

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) bevordert en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden (brancheorganisaties) op het gebied van met name de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Daartoe onderhandelt de FWT namens de leden met FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. Het doel is om voor de hele sector cao’s af te sluiten.

Stichting Vakraad Metaal en Techniek

De Stichting Vakraad Metaal en Techniek (www.vakraad.nl) is het paritair samengestelde overlegorgaan van werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek. De dagelijkse leiding van het secretariaat van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek berust bij de daartoe aangestelde directeur. De werkgeversleden van het Algemeen Bestuur van de Vakraad worden door de bij de FWT aangesloten brancheorganisaties aangewezen.

Secretaris FWT

De secretaris FWT regelt in samenspraak met de secretarissenvergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd, de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van de FWT. De secretaris FWT is lid van alle besturen waarvan de leden door de FWT worden benoemd. Daarnaast is hij de werkgeversvoorzitter van het bestuur van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en van de Cao-onderhandelingscommissie. Ook bij cao-onderhandelingen speelt de secretaris van de FWT samen met de overige leden van de onderhandelingscommissie een belangrijke rol. Intern is hij de eerste werkgeversonderhandelaar, en extern treedt hij op als werkgeverswoordvoerder.