CAO-onderhandelingen in crisistijd

Op 10 april 2013 vond de derde onderhandelingsdag plaats van het overleg ten behoeve van de CAO’s in de Metaal & Techniek.

Van werkgeverszijde heeft de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) een serieuze aanzet gegeven om tot afspraken te komen over onder meer duurzame inzetbaarheid, voorstellen over beperking van seniorenrechten (in vakantietijd en positie en overwerk/ploegendienst) en het aanbieden van lichter werk aan oudere werknemers. Ook zijn gezamenlijke acties door CAO-partijen t.b.v. effectiviteit en herkenning van het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’ op tafel gekomen.

Voorts is voorgesteld om een extra salarismaatregel te nemen voor jeugdigen teneinde de aantrekkelijkheid van het werken in de Metaal & Techniek te bevorderen.

In de sfeer van beloningen is vastgehouden aan de eis dat een salarisverhoging in het jaar 2013 onverantwoord en derhalve niet bespreekbaar is. In 2014 zou medio dat jaar het salaris met 1% verhoogd kunnen worden. Ook kan per 1-1-2014 één Crisisbestrijdingsdag (CBD-dag) gaan gelden.

De FWT benadrukt dat de onderhandelingen worden gevoerd ten behoeve van een CAO in crisistijd. Veel ondernemingen hebben het moeilijk. Het aantal bedrijfsreorganisaties en faillissementen ligt hoog. Bovendien zijn de vooruitzichten voor dit jaar niet positief te noemen. Daarbij passen terughoudendheid en afspraken die recht doen aan crisisomstandigheden.

De onderhandelingen verliepen in een redelijke sfeer.

Op 17 april a.s. is een volgende onderhandelingsdag afgesproken.