Vernieuwing pensioenregeling

FWT is met de vakbonden in gesprek over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PME en PMT. Daartoe heeft FWT in december 2012 voorstellen ingediend. Ook de vakbonden hebben hun ideeën voor een nieuwe pensioenregeling op papier gezet.

Vernieuwing van de pensioenregeling is nodig omdat de bestaande regelingen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd; de gestegen levensverwachting, de van overheidswege aangescherpte zekerheidseisen en de economische crisis vragen om een grondige herziening van de bestaande regelingen.

FWT streeft naar een robuuste en toekomstbestendige pensioenregeling voor de Techniek. Een regeling die soberder is dan de bestaande regelingen, maar wel een regeling die leidt tot een aanvaardbaar en zeker pensioeninkomen. Bovendien moet voor werkgevers en werknemers helder zijn welke verwachtingen men van het op te bouwen pensioen mag hebben.

Eén regeling voor de beide fondsen PME en PMT heeft, naast besparingen in uitvoerings- en beheerskosten, als voordeel dat de arbeidsmobiliteit tussen de sectoren in de techniek wordt verbeterd. De pensioenregeling werpt dan geen drempel meer op bij de overstap naar een andere sector binnen de Techniek.

Momenteel worden de diverse voorstellen doorgerekend op kosten en haalbaarheid. Zodra deze berekeningen zijn afgerond zullen sociale partners knopen doorhakken met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling. Het streven van partijen is om op 1 januari 2014 duidelijkheid te hebben over de contouren van de nieuwe pensioenregeling.