CAO-overleg in het licht van het Sociaal Akkoord

Vandaag vond het vierde overleg plaats over de nieuwe CAO’s in de Metaal en Techniek. Van de zijde van de werknemersorganisaties is ingegaan op wat werkgevers op 10 april jl. inbrachten. De conclusie is dat de werknemersorganisaties de koppeling van duurzame inzetbaarheid met beperking van seniorenrechten die werkgevers hebben voorgesteld afwijzen.

Het aantal te bespreken onderwerpen groeide toen de werknemersorganisaties de uitkomsten van het onlangs gesloten Sociaal Akkoord in het CAO-overleg wilden betrekken.

Partijen zullen bezien welke elementen van het Sociaal Akkoord thans van invloed zijn voor de huidige onderhandelingen.

Afgesproken is om het overleg op donderdag 25 april a.s. voort te zetten.