CAO-overleg biedt tot op heden geen perspectief

Op 25 april 2013 overlegden CAO-partijen in de Metaal en Techniek voor de vijfde keer over een nieuwe CAO. Het overleg stemde tot teleurstelling bij werkgevers. De werknemersorganisaties kwamen niet verder dan een samenvatting van hun eerdere voorstellen. Werkgevers voelen zich door deze handelwijze niet serieus genomen.

Werkgevers  benadrukten dat zij een CAO willen afsluiten die bedrijven ook een kans  geeft om te overleven. Het vasthouden aan een [te] groot wensenpakket door de werknemersorganisaties  past daar niet bij. Werkgevers hebben het gevoel dat de bonden de problematiek in de bedrijven onderschatten.

Hoewel werkgevers aangaven dat het niet bereiken van overeenstemming leidt tot een CAO-loos tijdperk AOW’ers (de CAO loopt af op 30 april 2013) is woensdag 22 mei a.s.  als  volgende onderhandelingsdag  geagendeerd.