Ook na de zesde overlegronde nog geen akkoord over de CAO’s in de Metaal en Techniek

Het zesde overleg over de nieuwe CAO’s in de Metaal en Techniek op 22 mei 2013 heeft nog geen akkoord opgeleverd. Werkgevers houden vast aan een beheerste loonontwikkeling en beperking van de extra vakantierechten van oudere werknemers.

Het overleg werd door partijen vooral benut om de ingediende voorstellen te bezien in het licht van de uitkomsten van het Sociaal Akkoord en het onlangs gesloten Techniek Pact. Gelet op het belang van de bedrijfstak is een eerste aanzet gemaakt voor het opzetten van een sectorplan. Dit plan zal deel uitmaken van een nog af te sluiten CAO-akkoord. Er is tijd genomen om dit overleg nader uit te werken. Het overleg wordt op 11 juni a.s. voortgezet.