Geen resultaat CAO-overleg

Het overleg over de nieuwe CAO’s in de Metaal en Techniek  op  11 juni 2013 heeft niet geleid tot een resultaat. Gebleken is dat de kloof tussen de wederzijdse wensen zelfs na de zevende overlegronde niet is te overbruggen. Vakbonden  willen voor het kalenderjaar 2013 een eenmalige uitkering van ruim 2% van het jaarloon, eventueel  te vervangen door 5 CBD-dagen (vrije dagen). Daar bovenop  willen de vakbonden 2,5% structurele loonsverhoging in 2014 met een vloer van 500 euro. Tevens is iedere vorm van beperking van de bevoorrechte positie van ouderen, waaronder seniorendagen, onbespreekbaar. Ook blijkt het niet mogelijk afspraken te maken over de noodzakelijke aanpassing van de huidige pensioenregeling. Partijen beraden zich in eigen kring op de ontstane situatie.