Vakbonden zetten Metaal en Techniek op scherp

FNV Metaal kondigde maandag in een persbericht aan dat de werknemers op 20 september a.s. weer volop gaan staken. Duidelijk is dat het de bonden ontbreekt aan realiteitszin. Zij blijken nog steeds niet in te zien dat veel van de bedrijven in verband met gebrek aan orders aan het reorganiseren zijn.

Van werkgeverskant is het uiterste gedaan om in 7 onderhandelingsrondes tot een CAO te komen. Sinds het laatste overleg op 11 juni jl. zijn er geen officiële onderhandelingen meer geweest. De bonden liepen uit het overleg weg. Zij stelden ultimatums waaraan werkgevers niet konden voldoen.  ‘Nu iedereen weer terug is van vakantie hopen wij op korte termijn wel weer serieus in gesprek te komen met de bonden.’, aldus Hep van Luunen, algemeen secretaris van de FWT.

De FWT blijft bij haar visie dat het in deze tijd onverantwoord is om met salariseisen te komen van 2,5 procent voor dit jaar. Temeer nu werknemers in 2013 al eerder inkomensaanpassingen van in totaal 1,72% genoten hebben.

In de nieuwe Metaal en Techniek CAO’s willen werkgevers de nieuwe sectorplannen aan bod laten komen. Deze zijn de laatste drie onderhandelingsrondes ook onderwerp van gesprek geweest. In de sectorplannen worden onder meer werkgelegenheidsplannen voor de sector Metaal en Techniek opgenomen. Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 600 miljoen euro vrijgemaakt. Voorwaarde voor subsidie is dat er sprake is van 50/50 financiering. Er zullen voor de sector goede werkgelegenheidsplannen moeten komen om te kunnen voorzien in de behoefte aan technisch personeel in de toekomst. Vanaf 1 oktober van dit jaar kunnen sectorplannen worden ingediend. Met het dichtgooien van de deur voor verdere onderhandelingen zullen de sectorplannen voor onze branche geen doorgang kunnen vinden.

Zorgelijk is bovendien dat de bonden de reguliere heffingen voor de O&O fondsen in de sector blokkeren. In het kader van de hierboven genoemde 50/50 financiering is dat desastreus. Een oproep van werkgevers om er in ieder geval voor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om de sector een boost te geven zijn door de vakbeweging in de wind geslagen.

Uitgangspunt voor werkgevers blijft een verantwoorde CAO loonsverhoging die recht doet aan de moeilijke economische tijd en een evenwichtiger verdeling van arbeidsvoorwaarden tussen jong en oud.

Ten aanzien van de acties zullen de brancheorganisaties hun leden binnenkort van nader advies voorzien.