Metaalwerkgevers: Vandaag een goede CAO, morgen nog werk voor iedereen?

De werkgevers in de Metaal en Techniek vinden de eisen die FNV Metaal vandaag naar voren brengt tijdens vakbondsacties onverantwoord. De vakbond heeft een looneis gesteld van 2,5%. ‘Dat is volstrekt irreëel,’ zegt werkgeversonderhandelaar Hep van Luunen. ‘Je kunt niet dit soort loonsverhogingen verwachten van een bedrijf dat het moeilijk heeft. Dat is spelen met vuur.’ De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) gaat voor continuïteit van bedrijven én voor behoud van werkgelegenheid. Met de vakbonden moeten we daar afspraken over maken, aan de onderhandelingstafel. Het afbreken van het overleg en een ultimatum stellen lost niets op. 

Afspraken

Volgens werkgeversonderhandelaar Van Luunen komt de vakbond met de acties van vandaag eerder gemaakte afspraken niet na. ‘Tijdens de laatste onderhandelingsronde spraken partijen af hun achterban te raadplegen en elkaar daarna te informeren over de uitkomsten. In plaats daarvan kwamen de vakbonden onmiddellijk met harde eisen in een ultimatum.’  Volgens Van Luunen liggen de standpunten van werkgevers en vakbonden veel minder ver uiteen dan de bonden suggereren. ‘De vakbonden hebben veel te snel hun toevlucht genomen tot acties. Zij brengen daarmee bedrijven en werkgelegenheid grote schade toe.’

Behoud van werkgelegenheid

De werkgevers in de Metaal en Techniek streven tijdens de cao-onderhandelingen naar het behoud van zoveel mogelijk banen en vinden de looneis van 2,5% van de vakbonden daarom onverantwoord. Van Luunen: ‘Werkgevers streven naar een cao waarmee bedrijven én werknemers zoveel mogelijk ongeschonden door de crisis komen. De continuïteit in de sector staat voorop. Dat besef ontbreekt echter momenteel bij de vakbonden. En hoewel het economisch slecht gaat en de werkgelegenheid onder druk staat, betekent het niet dat er helemaal geen verbeteringen zijn voor de werknemer. Werkgevers gaan NIET voor de nullijn, we hebben al een loonsverhoging aangeboden.’

Oudere werknemers

Van Luunen: ‘Het is goed dat de vakbonden oog hebben voor oudere werknemers. Ouderen kunnen met hun ervaring een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor een bedrijf. Maar als ouderen door allerlei rechten veel te duur worden, schieten de bonden hun doel voorbij.’

Grootste cao in de marktsector

In de Nederlandse marktsector is Metaal en Techniek de grootste cao. In de bedrijfstak zijn zo’n 27.500 ondernemingen actief, die samen werk bieden aan ongeveer 330.000 mensen. De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) voert namens de leden de onderhandelingen voor het afsluiten van de vijf cao’s voor de Metaal- & Techniek. Het gaat hierbij om de cao voor het carrosseriebedrijf, de cao voor de goud- en zilvernijverheid, de cao voor het isolatiebedrijf, de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf en de cao voor het technisch installatiebedrijf.

///// Einde persbericht //////

Voor meer informatie over dit persbericht: Hep van Luunen, secretaris Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), 06 53 560 759, vanluunen@hetnet.nl