CAO akkoord Metaal en Techniek zet in op behoud van werkgelegenheid

Vandaag hebben werkgevers en vakbonden een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor de sectoren in de Metaal en Techniek, de grootste cao in de marktsector. De nieuwe cao is erop gericht om zoveel mogelijk bedrijven ongeschonden door de economische crisis te loodsen en werkgelegenheid te behouden. De sociale partners zijn een loonsverhoging van 1,5% overeengekomen per 1 oktober 2014. Ook zijn er afspraken gemaakt over overgangsmaatregelen in de pensioenen. De nieuwe cao-afspraken hebben een looptijd tot 1 maart 2015.

Zwaar weer

Werkgeversonderhandelaar Hep van Luunen is positief over het akkoord. ‘Veel bedrijven in de technische bedrijfstakken hebben te kampen met zwaar weer. Dit akkoord houdt hier rekening mee. We zijn tevreden dat er voor 2013 een nullijn is afgesproken. De stijging van de lonen in 2014 blijft met 1,5% binnen de perken. Dit akkoord biedt bedrijven rust op arbeidsvoorwaardengebied en is een goede basis om het overleg over een nieuwe pensioenregeling af te ronden.’

Realiteitszin

Van Luunen: ‘Het akkoord dat nu op tafel ligt, getuigt van realiteitszin. Zo houden we de blik gericht op de toekomst met een verhoging van jeugdschalen met 3%. Met deze cao komen we niet alleen deze lastige economische tijden door, maar maken we ook afspraken om krachtiger uit de crisis te komen.’ Van Luunen verwacht dat de achterbannen van werkgevers het onderhandelaarsakkoord in de loop van deze maand zullen goedkeuren.

Sectorplan en Techniekpact

De nieuwe cao maakt de weg vrij voor versterking van de sector Metaal en Techniek op de langere termijn. Dat gebeurt via een sectorplan dat werkgevers en vakbonden in het kader van het onlangs gesloten Techniekpact gaan indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Van Luunen: ‘De innovatiekracht van de technische sectoren is groot, op de langere termijn kunnen we veel nieuwe werkgelegenheid creëren. Doel van het sectorplan is dan ook om meer jongeren te interesseren voor een baan in de techniek. Tegelijkertijd willen we oudere werknemers helpen om met bijvoorbeeld bijscholing fit de eindstreep te halen.’

Pensioenen

Sociale partners hebben verder besloten om de overgangsregeling voor pensioenen voort te zetten. Werkgevers gaan deze premie met ingang van 1 januari 2014 volledig betalen waardoor werknemers minder gaan afdragen. De premie voor de overgangsmaatregelen vervalt uiterlijk in 2020.

 

///////

 

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met:  Hep van Luunen, werkgeversonderhandelaar Federatie

Werkgeversorganisaties Techniek, 06 53560759, e-mail: h.vanluunen@hetnet.nl

 Over FWT:

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) vertegenwoordigt brancheorganisaties UNETO-VNI, Koninklijke Metaalunie, FOCWA, NVKL, FGZ,NGO-SBG, NVvM, VGS en VIB bij het afsluiten van de cao voor de Metaal en Techniek. Dit is met circa 27.500 ondernemingen met in totaal 330.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. Het gaat hierbij om de cao voor carrosserie- en schadeherstelbedrijven, goud- en zilvernijverheid, isolatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven en technisch installatiebedrijven.