Cao-akkoord goedgekeurd

FWT heeft de vakbonden vandaag bericht dat de bij de Cao’s in de Metaal en Techniek betrokken FWT-organisaties het op 11 oktober jl. bereikte Cao-akkoord hebben goedgekeurd. Eerder deze week lieten de vakbonden weten dat ook aan werknemerszijde wordt ingestemd met het akkoord over de nieuwe Cao’s. Dit betekent dat er geen belemmeringen meer zijn voor het formaliseren van de nieuwe Cao’s in de Metaal en Techniek, die een looptijd hebben van 1 mei 2013 tot en met 28 februari 2015.

Het gaat om de Cao’s voor:

  • het Carrosseriebedrijf;
  • de Goud- en zilvernijverheid;
  • het Isolatiebedrijf;
  • het Metaalbewerkingsbedrijf;
  • het Technisch installatiebedrijf.

Deze vijf Cao’s gelden voor ca. 27.500 werkgevers en ca. 300.000 werknemers.