Persbericht: Werkgevers Metaal en Techniek investeren in personeel

FWM biedt 3,5% structureel, € 300 eenmalig en 3% extra voor jeugdigen.

De Federatie Werkgevers Metaal & Techniek heeft vandaag op uitdrukkelijk verzoek van de vakbonden een schriftelijk eindbod gedaan om te komen tot een principe-akkoord voor de Cao’s Metaal en Techniek. Dit eindplaatje bevat ondermeer een structurele loonsverhoging van 3% per 1 april 2008 en 0,5% per 1 januari 2009 gedurende een looptijd van 12 maanden. Daarnaast bieden werkgevers een eenmalige uitkering van € 300,- in december 2008, 3% extra voor jeugdigen per 1 juli 2008 en 0,5% voor werknemers jonger dan 50 jaar per 1 januari 2009. Met dit bod verwacht de FWM samen met de vakbonden tot een principe-akkoord te komen, waaraan de leden vervolgens hun instemming moeten geven.

In het eindbod wordt concreet invulling gegeven aan een groot aantal voorstellen die het werken in de sector nog aantrekkelijker maken. Zo krijgen werknemers in de bedrijfstak per 1 januari 2009 recht op één doorbetaalde scholingsdag per jaar. Daarnaast krijgen werknemers die 5 jaar in dienst zijn van dezelfde werkgever desgewenst eenmaal per 5 jaar een toets voor eerder verworven competenties (EVC). De FWM wil ook investeren in 750 jongeren zonder startkwalificatie, door hen in te laten stromen in de sector, zoals de vakbonden hebben voorgesteld.

Mede vanwege de sterk verbeterde arbeidsomstandigheden in de sector achten werkgevers het opportuun de extra vakantierechten voor ouderen aan te passen. FWM wil deze aanpassing zo geruisloos mogelijk laten verlopen en stelt daarom voor werknemers tot 50 jaar een extra loonsverhoging van 0,5% per 1 januari 2009 te geven. Deze loonsverhoging kan desgewenst worden omgezet in vrije tijd. Werknemers blijven recht houden op extra vakantiedagen, maar minder dan tot nu toe; werknemers vanaf 55 jaar drie, vanaf 60 jaar vijf en vanaf 63 jaar tien extra dagen. Voor werknemers die op 1 januari 2009 50 jaar of ouder zijn verandert er niets. Tevens komt er een 50-50-verdeling (werkgever-werknemer) voor de premieverdeling van de WIA-hiaat-verzekering. Ook wil de FWM de afspraken over ARBO-catalogi continueren en hierover indien noodzakelijk financieel aanvullende afspraken maken.

Tenslotte stelt de FWM dat niet mag worden vergeten dat in 2008 per 1 januari 1% loonsverhoging is gegeven als gevolg van afspraken uit de inmiddels afgelopen Cao. Bij de FWM staat maatwerk per branche hoog in het vaandel en daar zijn deze voorstellen ook op gebaseerd. De FWM hoopt op basis van bovenstaande met de vakbonden tot een goed en acceptabel eindresultaat voor de sector te komen.

Voor nadere informatie: Hep van Luunen, tel. 06 – 11351757. De Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek (FWM) vertegenwoordigt ruim 33.000 ondernemingen met zo’n 400.000 werknemers in de sector metaal en techniek, en is daarmee de grootste Cao in de marktsector. In de FWM, werken samen: BOVAG, Federatie Goud & Zilver, FOCWA, Koninklijke Metaalunie, NVKL, NGO-SBG, NVvM, VGS, UNETO-VNI en VIB.