Persbericht: Werknemers wijzen marktconform Cao voorstel volleding van de hand.

Voor het aflopen van, het door vakbonden, gestelde ultimatum hebben werkgevers een aangepast en marktconform Cao bod gedaan en de vakbonden uitgenodigd voor overleg. Vakbonden hebben dit Cao bod afgewezen en zijn niet bereid tot overleg.

WERKGEVERS VOORSTELLEN:

  • Een structurele loonsverhoging van 3,5% in 12 maanden (3% per 1 april 2008 en 0,5% per 1 januari 2009) voor alle werknemers. Daarnaast volgt een eenmalige uitkering van € 300,- in december 2008. Dit komt omgerekend neer op een blijvende loonsverhoging van 3,5% vanaf 1 februari 2008.
  • De vakbonden vinden verbetering van de koopkracht in 2008 van essentieel belang. Als wordt gekeken naar het hele kalenderjaar 2008, dan telt de 1% loonsverhoging uit de afgelopen Cao, die werknemers kregen per 1 januari, ook mee. Dit betekent dan dat de lonen over het gehele jaar 2008 stijgen met 4,5%. Dat is ruim boven de verwachte inflatie van 2,75% (CPB).
  • Een extra verhoging van de loonschalen voor jeugdigen met 3% (in totaal bedraagt de verhoging voor jeugdigen dus circa 6,5%).
  • Handhaving van de huidige regeling “extra vakantierechten voor oudere werknemers” voor iedereen die op 1 januari 2009 ouder is dan 50 jaar . Voor hen blijft dus het oude systeem van toepassing, zowel qua rechten als perspectief. Werknemers jonger dan 50 jaar krijgen vanaf 55 jaar recht op extra vakantiedagen volgens een nieuwe tabel en een extra loonsverhoging van 0,5%, waarvoor jaarlijks een vakantiedag kan worden gekocht.
  • Alle werknemers krijgen recht op 1 extra scholingsdag en iedere werknemer kan één keer per 5 jaar aan een EVC toets meedoen.
  • Akkoord met voorstel van bonden om 750 kansarme jongeren op te leiden.
  • Werkgevers hebben voorgesteld om de premies voor de WIA verzekeringen 50-50 te verdelen tussen werkgever en werknemer. De Arbeidstijdenwet maakt geen onderdeel uit van de Cao. De bestaande Cao artikelen rondom arbeidstijden en overwerk worden niet gewijzigd.

Vakbonden benaderen op dit moment bedrijven om op individuele basis (met een bedrijfsprotocol) akkoord te gaan met hun integrale eisen.

Het uitgegeven pamflet: Voorstel Werkgevers.