Persbericht: Onorthodox cao-akkoord Metaal en Techniek is aanvalsplan crisis

De sociale partners in de Metaal&Techniek (de grootste markt-cao van Nederland) zijn een principeakkoord voor de nieuwe cao’s overeengekomen. Het akkoord kwam tot stand in de eerste onderhandelingsronde, nadat in de afgelopen weken uitvoerig informeel overleg had plaats gevonden. Zowel vakbonden als werkgeversorganisaties willen alles op alles zetten om de effecten van de economische crisis in de Metaal&Techniek zo veel mogelijk in te perken.

Jan Berghuis, vakbondsonderhandelaar, spreekt van een historisch akkoord. “We hebben een aanpak gekozen die zowel werknemers als werkgevers ten goede komt. De kern van het akkoord is dat wij in staat zijn gebleken om vooral in 2010 de kosten voor ondernemingen laag te houden maar toch de koopkracht van de werknemers te kunnen handhaven. We hebben het motto ‘werk voor inkomen’ daadwerkelijk invulling gegeven.”

In het akkoord zijn naast afspraken over loon en extra vrije tijd – die ingezet kan worden op momenten dat er geen productie is – ook afspraken over pensioenen en opleidingen opgenomen. Hep van Luunen, onderhandelaar FWM: “We vinden het belangrijk dat vaklieden zich in de sector kunnen blijven ontwikkelen, ook in deze moeilijke tijd. Alleen door goede afspraken over opleiding van jeugdigen en het uittreden van oudere werknemers, kunnen we dat voor elkaar krijgen. Maar we hebben ook rekening gehouden met de periode na de crisis. We proberen op dit moment overtollige vaklieden te behouden voor de sector door ze bijvoorbeeld als leermeester in te zetten.”

In 2010 wordt een loonsverhoging op een innovatieve wijze omgezet in 3,5 extra vrije dagen, de zogenaamde ‘Crisis Bestrijdings Dagen’. Individuele werkgevers kunnen na overleg met werknemers er voor kiezen om in plaats van deze dagen een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris uit te betalen. Vanaf 1 februari 2011 wordt de loonsverhoging van 1,5 procent structureel in het loongebouw opgenomen.

De nieuwe cao krijgt een looptijd tot 31 maart 2011 en geldt voor ongeveer 400.000 werknemers in de Metaal en Techniek. In oktober 2010 zullen de sociale partners bekijken of de innovatieve afspraken in de cao moeten worden voortgezet.

Noot voor de redactie
Namens de vakbonden zijn FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie aangesloten. De FWM vertegenwoordigt de Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI, Bovag, Focwa, NVKL, Federatie Goud en Zilver, VIB, Nederlandse vereniging van modelmakerijen, NGO-SBG, VGS, Romazo en VBS.

Voor meer informatie over het akkoord kunt u contact opnemen met:

Jan Berghuis onderhandelaar FNV Bondgenoten 06 – 53 77 94 39
Hep van Luunen onderhandelaar werkgevers 06 – 11 35 17 57
Valerie van de Flier voorlichter FNV Bondgenoten 06 – 24 66 61 14
Marco Hietkamp onderhandelaar CNV Bedrijvenbond 06 – 51 60 19 60
Gerard van der Lit onderhandelaar De Unie 06 – 52 52 20 10