Metaal en Techniek

Eind vorig jaar hebben de werkgeversorganisatie verenigd in de Federatie van werkgeversorganisaties in de metaal en techniek (FWM) en de werknemersorganisaties een principeakkoord bereikt over de nieuwe Cao’s voor de werkgevers en werknemers in de sector Metaal en Techniek.

In de nieuwe Cao’s is rekening gehouden met het slechte economische tij in de sector. De werknemers krijgen volgens de nieuwe Cao’s in 2010 in plaats van een loonsverhoging 3,5 extra vrije dagen. Werkgevers kunnen die inroosteren op momenten dat er geen werk is. Individuele werkgevers kunnen ervoor kiezen om in plaats van deze “crisisbestrijdingsdagen” (CBD’s) een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris te betalen voor oktober 2010. Daarnaast wordt in oktober door Cao-partijen bezien of deze innoverende afspraak van 2010 rond CBD’s in 2011 kan worden gecontinueerd. Als partijen hierover overeenstemming bereiken zal de geplande structurele salarisverhoging van 1,5 procent per 1 februari 2011 niet doorgaan.

De Federatie van werkgevers in de Metaal en Techniek (FWM) is van mening dat de Cao’s zowel de werknemers als de werkgevers ten goede komen doordat de kosten voor ondernemers laag worden gehouden en werknemers wel koopkracht behouden.

Vanwege andere gedachten over de inhoud van de Cao heeft het bestuur van de BOVAG geweigerd het principeakkoord te accepteren. Door het standpunt en de houding van het bestuur van de BOVAG was er een onwerkbare situatie ontstaan binnen FWM en de Vakraad Metaal en Techniek. De FWM kon haar doelstelling niet meer vervullen en de belangen van haar overige leden niet goed behartigen. De andere leden van de FWM hebben daarom eind 2009 unaniem besloten dat de BOVAG niet langer lid kon zijn. De FWM en de BOVAG voeren overleg over de nieuw ontstane situatie.