Ouderen en jongeren onder de aandacht

Op 29 maart jl. vond de derde onderhandelingsronde plaats over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek.

Op deze derde dag zijn de bonden gekomen met een concreet voorstel over het generatiepact. Dit houdt in dat oudere werknemers – vanaf 60 jaar – met instemming van de werkgever vrijwillig minder werken, waarbij de bonden vinden dat het salaris van de werknemer 20% wordt aangevuld, terwijl de pensioenopbouw voor 100% wordt voortgezet. Werkgevers hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de kosten en de praktische uitvoerbaarheid.

Werkgevers willen in het kader van het generatiepact met de bonden juist praten over de ouderenregelingen (seniorendagen, aangepast salaris voor ouderen en ploegendienst).

Werkgevers hebben een nieuwe jeugdloontabel voorgesteld. Dit om de tabel aantrekkelijker te maken voor geschoolde jeugd. Voorgesteld is een extra tabel voor MBO-4 in te voeren en de tabellonen voor vakdiploma en voortgezet vakdiploma met 1% te verhogen. Daarnaast willen de werkgevers de tabellen up to date maken aan de huidige MBO-niveaus.

Aangezien de vakbonden tijd nodig hebben om de voorgestelde tabellen te bestuderen en de lopende discussies over het generatiepact, hebben de cao-partijen afgesproken de geplande reservedatum te gebruiken.

Omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe het totaalpakket eruit gaat zien, hebben werkgevers nog geen loonbod kunnen doen.

De onderhandelingen worden op 12 april a.s. voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl