Vierde dag cao overleg: overeenstemming nog niet in zicht

De onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek zijn op 12 april 2017 voorgezet. De vierde onderhandelingsdag kwam moeizaam op gang. Het overleg heeft partijen nog niet dichter bij elkaar gebracht.

Naar aanleiding van het pleidooi van de voorzitters van een aantal  brancheorganisaties in de Telegraaf voor een beter functionerend ontslagrecht, is uitgebreid gediscussieerd hoe dit zich verhoudt tot de onderhandelingen over een nieuwe cao. Het pleidooi van werkgevers is er op gericht om de ‘vliegangst’  om vast personeel aan te nemen, weg te nemen. Na stevige discussie is besloten de onderhandelingen voort te zetten.

Allereerst is gesproken over het voorstel van werkgevers voor aanpassing van de jeugdtabellen. In deze voorstellen wordt de door de overheid vastgestelde aanpassing van de minimum jeugdlonen gecombineerd met een modernere indeling van de onderwijskwalificaties. Als reactie op het voorstel van werkgevers hebben de vakbonden een concreet tegenvoorstel neergelegd. Werkgevers gaan de effecten van deze voorstellen doorrekenen en komen daar later op terug.

Werkgevers houden vast aan de voorstellen om de regelingen voor oudere medewerkers aan te passen. De voorstellen van de vakbonden over arbeidstijden en beperking van flex zijn als onverantwoord en te duur benoemd. De vakbonden willen op dat punt nog niet wijken. Partijen zijn zonder vooruitgang te hebben geboekt uit elkaar gegaan. Het overleg wordt op 20 april 2017 voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl