2e dag cao onderhandelingen in het teken van het generatiepact

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 15 maart jongstleden over de Cao’s in de Metaal & Techniek hun standpunten besproken.

De vakbonden hebben een enquête gepresenteerd over een generatiepact, waarbij ouderen minder gaan werken en daardoor jongeren in de plaats kunnen komen. Vakbonden doen een oproep aan werkgevers om het idee van een generatiepact nader te verkennen.

Werkgevers hebben voorgesteld om de seniorenstaffel per 1 januari 2018 met een jaar op te schuiven, zodat de staffel begint bij 54 jaar en eindigt bij 66 jaar.

Voorts stelden de werkgevers voor om voor werknemers ouder dan 55 jaar die in een lagere functie gaan werken, het loon aan te passen.

Daarnaast willen werkgevers het mogelijk maken, dat werknemers tot vijf jaar voor hun pensioendatum in ploegendienst kunnen blijven werken. Vakbonden reageerden sceptisch.

Partijen hebben afgesproken de volgende keer verder te gaan met het idee van een generatiepact en dit dan een breder verband nader te bezien.

De onderhandelingen worden voortgezet op 29 maart a.s.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl