Cao-onderhandelingen in de Metaal & Techniek van start

Vandaag troffen cao-partijen elkaar tijdens de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek.

Zowel werkgeversorganisaties als de vakbonden hebben hun voorstellen toegelicht en elkaars vragen hierover beantwoord.

Werkgevers zijn voorzichtig optimistisch over de aantrekkende economie, maar benadrukten dat de gevolgen van de crisis nog steeds merkbaar zijn. De inzet van werkgevers in de komende onderhandelingen is vooral om oudere werknemers betaalbaar en vitaal aan het werk te houden: het gaat dan met name om de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemers (kosten en leeftijdsafhankelijke regelingen) en hun duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen die werkgevers agenderen zijn onder andere seniorendagen, demotie, ploegendienst boven de 55 jaar.

De bonden zetten in op een loonstijging van 2,5 % op jaarbasis. Verder willen de bonden verdergaande loonafspraken  maken voor jeugdigen en werknemers met een laag inkomen. Naast het inkomen zetten vakbonden in op het beperken van de inzet van flexwerkers en het beperken van flexibel werken. De bonden zetten voorts in op een generatiepact, waarbij het idee is onder een  reeks van voorwaarden dat ouderen minder werken en daarbij ruimte voor jongeren.

Het overleg verliep in goede sfeer en wordt op 15 maart voortgezet.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl