Voorstellenbrief FWT t.b.v. de cao’s Metaal & Techniek 2017 e.v.

De cao’s in de Metaal & Techniek lopen af op 30 april 2017. Deze maand beginnen de onderhandelingen over de nieuwe cao’s. De eerste drie data voor de onderhandelingen zijn vastgesteld: 8, 15 en 29 maart. Een reservedatum is gepland op 12 april. Ten behoeve van deze onderhandelingen heeft FWT vandaag de brief met de voorstellen van de werkgevers in de Metaal & Techniek naar de vakbonden gestuurd:Voorstellenbrief FWT CAO 2017 e.v

De cao-onderhandelingen in de Metaal & Techniek hebben betrekking op vijf sectoren, te weten het metaalbewerkingsbedrijf, de installatietechniek, het isolatiebedrijf, het carrosseriebedrijf en de goud en zilvernijverheid. De cao’s vormen tezamen de grootste cao in de marktsector. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal ca. 27.500 ondernemingen met ca. 330.000 werknemers.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl