Metaalwerkgevers: overleg in plaats van acties

De vakbonden hebben voor de komende periode acties aangekondigd in de Metaal & Techniek. Dit vanwege het uitblijven van een cao-akkoord.

De werkgevers in de Metaal & Techniek betreuren dat de vakbonden in de sector overgaan tot het voeren van acties. Volgens werkgeversonderhandelaar Ron Follon is het economisch herstel uitermate broos en verkeren veel bedrijven nog in zwaar weer. ‘Acties kunnen dat herstel verstoren en lijden tot (onevenredige) schade bij bedrijven’. Dat geldt ook voor de looneis van de vakbonden. ‘Een loonsverhoging van 3% past absoluut niet in het huidige economische klimaat’ aldus Follon, die de vakbonden heeft opgeroepen het overleg over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek te hervatten. ‘Alleen langs die weg kunnen werkgevers en werknemers zekerheid krijgen over de te hanteren arbeidsvoorwaarden’.

Met onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, inkomen, ouderenbeleid en arbeidstijden staan er volgens Follon belangrijke dossiers op de agenda van het cao-overleg. ‘Daar kunnen alleen aan de onderhandelingstafel afspraken over worden gemaakt. Acties werken averechts’.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit bericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl