Cao overleg Metaal & Techniek gebroken

Aan het eind van de 5e onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek, constateerden werkgevers dat de kloof om te komen tot nieuwe cao-afspraken onoverbrugbaar bleek, met name op de punten ouderenbeleid en loon.

Werkgevers hebben hierdoor aanleiding gezien om te komen tot een eindbod dat door vakbonden is afgewezen, waarna de vakbonden het overleg hebben afgebroken.

Korte samenvatting eindbod. (De volledige tekst van het eindbod is terug te vinden onder de navolgende link: Eindbod cao’s Metaal en Techniek 2015).

  • Hoewel er nauwelijks sprake is van enige inflatie hebben werkgevers een loonsverhoging voorgesteld van 2,8 % bij een looptijd van 22 maanden.
  • Daarbovenop voor jongeren met een (voortgezet) vakdiploma tweemaal een eenmalige uitkering van 1 % van het jaarsalaris.
  • T.a.v het ouderenbeleid wordt het aantal seniorendagen teruggebracht van 112,5 naar 105 dagen.Tevens worden seniorendagen niet meer toegekend bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Werkgevers willen investeren in opleidingsvouchers om oudere werknemers goed inzetbaar te houden.

De FWT stelt dat de bonden kansen laten liggen om tot een in deze tijd verantwoorde cao te komen en betreurt het dat er voor werkgevers en werknemers een onzekere tijd aanbreekt.