Geen resultaat cao overleg

Het op 3 maart 2015 gevoerde overleg over de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek  heeft niet geleid tot een resultaat. Hoewel werkgevers en vakbonden het belangrijk vinden om tot een cao te komen, bestaat er een aanzienlijke kloof tussen de wederzijdse wensen.

Het beperken van de seniorendagen blijft een struikelblok; de vakbonden geven geen gehoor aan de dringende oproep van werkgevers om het aantal seniorendagen substantieel terug te dringen, onder handhaving van het aantal vrije dagen gedurende de loopbaan van de werknemer (dus jongeren meer en ouderen minder).

Werkgevers hebben een loonbod gedaan dat leidt tot koopkrachtbehoud. Werkgevers hebben aangeboden de lonen gedurende de looptijd van 22 maanden te verhogen met  ruim 1% in 2015 en 1% in 2016. Daarbovenop hebben werkgevers een incidentele verhoging geboden voor jeugdigen. Dit was voor de vakbonden onvoldoende. Zij handhaven hun eis van 3% in een cao van 12 maanden.

Partijen beraden zich in eigen kring op de ontstane situatie. Het overleg wordt op 19 maart a.s. voortgezet.