Cao overleg nadert cruciale fase

Op 17 februari jl. vond de derde ronde plaats van de cao onderhandelingen in de Metaal & Techniek. Het overleg heeft nog niet geleid tot overeenstemming. Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat aanpassing van het ouderenbeleid en modernisering van de cao belangrijke elementen zijn om tot een nieuwe cao te komen.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van werkgevers om iets te doen aan het grote aantal seniorendagen, wilden de vakbonden daar niet in meegaan.

De werkgeverswens tot meer ruimte voor maatwerk in de onderneming in overleg met het personeel, is voor de vakbonden een brug te ver. De vakbonden willen juist meer regels in de cao, vooral op het terrein van arbeidstijden.

 De onderhandelingen worden op 3 maart a.s. voortgezet.