Tweede onderhandelingsdag cao: Aanzet tot oplossingen?

De tweede onderhandelingsdag over de cao’s in de Metaal & Techniek heeft in het teken gestaan van het bespreken van elkaars standpunten. De vakbonden zijn begonnen met een presentatie over hun enquête met betrekking tot werktijden. Werkgevers hebben uitvoerig stil gestaan bij de uitbreiding van de mogelijkheid om op ondernemingsniveau van de cao afwijkende afspraken te maken. Dit om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de situatie in de onderneming.

Ook is uitgebreid gediscussieerd over de wederzijdse voorstellen over ouderenbeleid, waaronder de seniorendagen. Door werkgevers is voorgesteld om een aantal onderwerpen die met elkaar samenhangen gezamenlijk te verkennen.

Vooruitlopend op een mogelijk te bereiken akkoord, hebben cao-partijen besloten om, voor werknemers die vanaf 1 maart 2015 ouder zijn dan 58 jaar en 10 maanden, voor 2015 de mogelijkheid te continueren dat na een bedrijfseconomisch ontslag en de daaropvolgende WW-periode gebruik kan worden gemaakt van de overgangsregelingen van PMT. Dit om de onzekerheid m.b.t. het voortbestaan van deze regeling weg te nemen.

De onderhandelingen worden voortgezet op 17 februari a.s.