Werkgevers Metaal & Techniek nodigen vakbonden uit om cao-onderhandelingen te hervatten

Den Haag, 10 september 2015 –  Werkgevers in de Metaal & techniek hebben vandaag vakbonden uitgenodigd om de cao-onderhandelingen te hervatten op 16 september.  Werkgevers zijn bereid om het eindbod van 19 maart 2015 in te trekken en zullen nieuwe voorstellen presenteren.

Werkgevers roepen vakbonden op de geplande acties geen doorgang te laten vinden  vinden.

Ron Follon, hoofdonderhandelaar van werkgeverskant: “Acties dragen niet bij aan het creëren van een oplossing van het cao-conflict, terwijl ze wel schadelijk zijn voor de relaties. We gaan er vanuit dat vakbonden en werkgevers op een constructieve wijze alsnog tot een cao zullen komen. “

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl