Cao’s moeten voldoende ruimte bieden voor maatwerk oudere werknemer

Werkgevers vinden dat de cao’s effectief toegerust moeten zijn op het ontzien van oudere werknemers. Dat wil zeggen dat de regelingen afgestemd moeten worden op wat werknemers nog kunnen. “Onze werkgevers blijven graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van de oudere werknemer. Die moet fit en productief de eindstreep halen. Beleid voor duurzame inzetbaarheid in de komende cao-periode is voor werkgevers dan ook van groot belang”, zei Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de tweede dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek.

Meer maatwerk
Werkgevers menen ook dat de cao’s meer ruimte moeten bieden om zaken op bedrijfsniveau te regelen waardoor meer maatwerk mogelijk is. Follon: “Voorop staat dat duurzame inzetbaarheid geldt voor alle generaties. En daarbinnen moeten er specifieke maatregelen zijn voor ouderen die daadwerkelijk ontzien moeten worden. Of waarvan we niet kunnen verwachten dat ze op dezelfde voet verder kunnen.”

RVU-regeling
Vakbonden willen dat de cao’s de mogelijkheid blijven bieden om oudere werknemers drie jaar voor hun AOW te laten uittreden via de zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-regeling). Voor werkgevers is dat bespreekbaar, maar in principe alleen als de overheid daarvoor de fiscale ruimte blijft bieden. “Werkgevers zetten in op het effectiever maken van huidige regelingen en duurzame inzetbaarheid. De RVU continueren is verder alleen bespreekbaar als het in balans is met andere maatregelen. We moeten nadenken over de wijze waarop we onze oudere werknemers blijvend fit, vitaal en productief kunnen inzetten”, aldus Follon.

Continuïteit
Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde over de cao’s in de Metaal & Techniek gereageerd op elkaars voorstellen. Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat een cao-akkoord bij moet dragen aan de continuïteit van de ondernemingen in de verschillende bedrijfstakken. Verder moet het antwoorden geven op de uitdagingen waarvoor de bedrijven zich geplaatst zien, zoals de duurzame inzetbaarheid van alle werknemers.

Aantrekkelijkheid sector
Vakbonden geven in hun reactie aan in te willen zetten op het aantrekkelijk houden van de sector voor jongeren en de duurzame inzetbaarheid voor ouderen. Werkgevers onderschrijven dit, maar vinden tegelijkertijd dat dit onderdeel moet zijn van een haalbaar totaalpakket. Daarbij zou de leeftijdgrens van de ontzie-maatregelen mee moeten groeien met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers.

 

De onderhandelingen worden voortgezet op 14 maart a.s. waarbij partijen verwachten dat de voorstellen nader worden geconcretiseerd.