Derde cao-onderhandelingsronde in het teken van jeugdlonen

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor de cao’s in de Metaal en Techniek hebben werkgevers en vakbonden uitvoerig gesproken over de jeugdlonen. De vakbonden willen de jeugdlonen afschaffen. De werkgevers hebben voorgesteld de conclusies af te wachten van de paritaire commissie Jeugdlonen van de Vakraad, maar de vakbonden gaan daarmee niet akkoord. Werkgeversonderhandelaar Ron Follon van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT): ‘We hebben onze teleurstelling over deze opstelling uitgesproken en gaan ons beraden op de nu ontstane situatie. Ons doel blijft om de vakbonden op 28 maart een totaalvoorstel te doen. Maar dit maakt het er niet eenvoudiger op.’

Onverantwoorde kostenstijging
Volgens werkgevers leidt afschaffen van de jeugdlonen tot een onverantwoord grote kostenstijging van gemiddeld 55% bij de jeugdlonen. Follon: ‘Dat is voor werkgevers niet te dragen. Bovendien levert de aanpassing die de vakbonden voorstellen, systeemtechnische complicaties op voor het loonhuis. Dat is nu gebaseerd op het verschil in beloning tussen jongeren die het vak aan het leren zijn en vakvolwassenen. Wij blijven de systematiek toetsen aan een logisch loongebouw. Uitgangspunten daarvan zijn leren moet lonen en een verantwoorde kostenstijging als onderdeel van een totaalpakket.’

Advies commissie Jeugdlonen is nodig
De werkgevers wilden in de paritaire commissie Jeugdlonen van de Vakraad verder praten over de jeugdlonen. Werkgevers zijn van mening dat een uitspraak van deze commissie helpt om de gesprekken aan de cao-tafel vlot te kunnen trekken. Follon: ‘Er is helderheid nodig over de jeugdlonen voordat werkgevers een totaalvoorstel kunnen doen aan de vakbonden.’

Het gesprek tussen werkgevers en vakbonden wordt op 28 maart hervat.