Persbericht: 50 jaar FWM

De op 10 september 1947 opgerichte Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek is het federatieve samenwerkingsverband van brancheorganisaties in de sector Metaal en Techniek. Deze organisaties zijn alle vertegenwoordigd in het bestuur: de Raad van Ondernemers (ROM). In het adviesorgaan van de ROM zitten de secretarissen van de aangesloten brancheorganisaties. De secretaris van de FWM is de voorzitter van deze secretarissenvergadering.

Meer informatie is hier te vinden.