FWM bod van 30 maart

FWM heeft op woensdag 30 maart een loonbod gedaan van 3,5% voor een periode van 2 jaar. Hiermee denken wij te voorzien in de wensen van werknemers voor koopkrachtbehoud. De Metaal & Techniek ondervindt nog steeds de gevolgen van de crisis en ook de vooruitzichten voor de komende periode zijn overwegend somber. Het voorstel om te komen tot het terugdringen van het grote aantal seniorendagen (oplopend tot 16 per jaar naast de 24 basisdagen) blijkt voor werknemers een moeilijk te nemen stap. Ook voorstellen om meer in te spelen op wensen van klanten en werknemers om op andere tijden te werken ontmoet weinig begrip aan vakbondszijde. Toenadering werd wel gevonden op het vlak van verzuimbeperking en verbetering van loopbaanplanning.