Cao moet voldoende ruimte bieden voor maatwerk oudere werknemer

Tweede onderhandelingsdag cao’s Metaal & Techniek in teken duurzame inzetbaarheid

Werkgevers zijn van mening dat de cao effectief toegerust moet zijn op het ontzien van de  oudere werknemers. “Onze werkgevers blijven graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van de oudere werknemer. Die moet fit en productief de eindstreep halen. Het verder ontwikkelen en implementeren van beleid voor duurzame inzetbaarheid in de komende cao-periode is voor werkgevers dan ook van groot belang”, zei Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van de tweede dag van de onderhandelingen over de cao’s in de Metaal & Techniek.

Werkgevers zijn van mening dat de cao op vele vlakken afgerond is en veel zaken op bedrijfsniveau kunnen worden geregeld waardoor meer maatwerk mogelijk is. Follon:
“Duurzame inzetbaarheid geldt voor alle generaties. En daarbinnen zouden specifieke maatregelen moeten worden getroffen voor ouderen die daadwerkelijk ontzien moeten worden of waarvan we niet kunnen verwachten dat ze op dezelfde voet verder kunnen.” Vakbonden willen dat de cao’s de mogelijkheid moeten bieden om oudere werknemers drie jaar voor hun AOW te laten uittreden via de zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-regeling). “Werkgevers zetten in op het effectiever maken van huidige regelingen en duurzame inzetbaarheid. De RVU is alleen bespreekbaar als het in balans is met andere maatregelen. We zullen na moeten denken over de wijze waarop we onze oudere werknemers fit, vitaal en productief kunnen blijven inzetten. Het verder stapelen van regelingen schaadt de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemer. De discussie moet verder gevoerd worden over de effectiviteit van de ouderenregelingen”, aldus Follon.

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde over de cao’s in de Metaal & Techniek gereageerd op elkaars voorstellen. Werkgevers hebben opnieuw benadrukt dat een cao-akkoord bij moet dragen aan de continuïteit van de ondernemingen in onze bedrijfstakken en antwoord geven op de uitdagingen waarvoor de bedrijven zich geplaatst zien, zoals de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De onderhandelingen worden voortgezet op 14 september a.s.