Alle partijen binnen FWM akkoord

Op 7 april zijn alle vijf de organisaties binnen de federatie akkoord gegaan.