FWM wordt FWT

Zaterdag 1 oktober 2011 was een bijzondere dag voor de federatie werkgeversorganisaties Metaal en Techniek (FWM).

Op deze dag ging FWM verder als FWT in een Techniek-breed samenwerkingsverband op de weg die bijna 70 jaar geleden is ingeslagen. De Vereniging FME-CWM maakte vanaf die dag deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband. De samenwerking is ondermeer gericht op een betere afstemming van de arbeidsvoorwaarden tussen de Cao’s voor de Metaal en Techniek en de Cao Metalektro.

De mogelijkheden om te komen tot één basis Cao, met de mogelijkheid van differentiatie cq maatwerk per bedrijfstak zullen worden onderzocht. Ook een betere afstemming van de pensioenregelingen en intensivering van de samenwerking tussen opleidingsfondsen wordt hierdoor mogelijk. Belangrijk doel van de samenwerking is het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen de sector techniek. Dat is goed nieuws voor de ondernemingen die te kampen hebben met een chronisch tekort aan vakkundig personeel. Ook voor individuele werknemers is het goed nieuws, hun employability neemt toe. FWT is hiermee een van de grootste contractpartijen in de marksector, die onderhandelt over arbeidsvoorwaarden namens 29.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan 480.000 werknemers.