Werkgevers willen nog steeds kwalitatieve stappen nemen voor gebalanceerde cao

Onderhandelingen cao’s Metaal & Techniek voor onbepaalde tijd opgeschort

Na vier onderhandelingsrondes die hadden moeten leiden tot nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek, hebben vakbonden het cao-overleg voor onbepaalde tijd opgeschort. Vakbonden willen de inbreng van werkgevers voorleggen aan de eigen achterban. Werkgevers verenigd in de FWT en vakbonden zijn zonder concreet resultaat te boeken uit elkaar gegaan.

“Het is teleurstellend dat vakbonden nu niet verder met ons in gesprek willen blijven”, omschrijft Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, het gevoel dat na afloop van de onderhandelingen bij werkgevers heerste.

“Werkgevers hebben de afgelopen onderhandelingsrondes aangegeven dat, ondanks dat in hun ogen de huidige cao af is, de bereidheid er is om door te praten over het invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling). Onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. Ondanks dat de onderhandelingen nu zijn opgeschort, zien we nog steeds perspectief”, zegt Follon.

Follon: “Het is verstandig om over deze voor de sector belangrijke actuele thematiek te blijven praten en mee te bewegen met wat speelt op de werkvloeren van bedrijven. De mogelijkheid om open en eerlijk te kunnen praten over duurzame inzetbaarheid staat op het spel. Werkgevers willen juist investeren in het ouderenbeleid, de RVU toevoegen, maar ook een aantal ouderenregelingen ombuigen in het kader van de toegenomen vitaliteit bij ouderen.” En over de inbreng van de werkgevers: “Voor de RVU-regeling hebben we een goede definitie van zwaar werk voorgesteld. Daarnaast investeren we als werkgevers extra in jeugdigen. Ook willen we ons inspannen om flexwerk te beperken. Maar alles wel in balans met andere bestaande arbeidsvoorwaarden en daarbij is het van belang dat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt.”

Werkgevers zijn van mening dat de cao meer ruimte zou moeten bieden om in te spelen op verschillen in omvang, in strategische oriëntatie en in bijpassende businessmodellen. Follon: “Dat laat vanzelfsprekend onverlet dat de cao zekerheid biedt voor alle werknemers: onze cao is een minimum-cao. Dat betekent onder andere dat er ten opzichte van het minimum geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden.” Werkgevers willen in gesprek komen met de vakbonden over de inbreng die ze hebben gedaan. “De contouren zijn helder, maar niet in beton gegoten. Bovendien zijn de gesprekken nog niet in de fase aangekomen waarin concreet over loon kon worden gesproken”, aldus Follon.

Wanneer de werkgevers en vakbonden weer aanschuiven voor nieuwe onderhandelingen is op dit moment nog onduidelijk.