Cao-akkoord goedgekeurd

Alle bij de cao’s in de Metaal & Techniek betrokken FWT-organisaties hebben inmiddels ingestemd met het op 21 april jl. bereikte akkoord over de nieuwe cao’s in de bedrijfstak. FWT heeft de vakbonden daar vandaag over geïnformeerd. Omdat de vakbonden eerder deze week al lieten weten dat ook aan werknemerszijde wordt ingestemd met het akkoord, zijn er geen belemmeringen meer voor het formaliseren van de nieuwe cao’s in de Metaal & Techniek. Deze cao’s hebben een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019.

Het gaat om de cao’s voor:

  • het Carrosseriebedrijf;
  • de Goud- en zilvernijverheid;
  • het Isolatiebedrijf;
  • het Metaalbewerkingsbedrijf;
  • het Technisch installatiebedrijf.

Deze 5 cao’s gelden voor 27.500 werkgevers en ca. 300.000 werknemers.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl