Jaarlijks archief: 2009

Persbericht: Onorthodox cao-akkoord Metaal en Techniek is aanvalsplan crisis

De sociale partners in de Metaal&Techniek (de grootste markt-cao van Nederland) zijn een principeakkoord voor de nieuwe cao’s overeengekomen. Het akkoord kwam tot stand in de eerste onderhandelingsronde, nadat in de afgelopen weken uitvoerig informeel overleg had plaats gevonden. Zowel vakbonden als werkgeversorganisaties willen alles op alles zetten om de effecten van de economische crisis in de Metaal&Techniek zo veel mogelijk in te perken. Lees verder