2e dag cao onderhandelingen in het teken van economische verwachtingen

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 23 april j.l. over de cao’s in de Metaal & Techniek hun standpunten besproken.

Uitgebreid is stilgestaan bij de actuele economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur. Werkgevers benadrukken dat de economische groei afneemt en dat er momenteel met diverse risico’s en onzekerheden rekening gehouden moet worden.

Ook is het onderwerp generatiepact aan de orde geweest. Werkgevers zijn van mening dat het pact voor wat betreft jong-voor-oud niet aan de verwachtingen niet voldoet. Werkgevers vinden het te vroeg om het project direct aan de kant te schuiven.

Voorts is uitgebreid gesproken over de zeggenschap van werknemers en kaderleden.

Werkgevers hebben de conclusie getrokken dat de cao op vele vlakken afgerond is, vele zaken kunnen op bedrijfsniveau worden geregeld waardoor maatwerk mogelijk is.

Vakbonden houden vast aan hun loonvoorstel van 5%. Loonvoorstellen zijn nog niet gedaan door de werkgevers.

De onderhandelingen worden voortgezet op 8 mei a.s.

 

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie over dit persbericht neemt u contact op met Ron Follon: 06-22564639, e-mail: ronfollon@fwt.nl