Home

De FWT voert namens de leden de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal- & Techniek. Het gaat hierbij om de Cao voor het carrosseriebedrijf, de Cao voor de goud- en zilvernijverheid, de Cao voor het isolatiebedrijf, de Cao voor het metaalbewerkingsbedrijf en de Cao voor het technisch installatiebedrijf. De Cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen tezamen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de Cao’s valt, de grootste Cao in de marktsector van Nederland. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.

NVvM logo VGS FOCWA logo FME logo
VIB KM FGZ Techniek Nederland
NVKL NGO SBG