Home

De FWT voert namens de leden de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal- & Techniek. Het gaat hierbij om de Cao voor het carrosseriebedrijf, de Cao voor de goud- en zilvernijverheid, de Cao voor het isolatiebedrijf, de Cao voor het metaalbewerkingsbedrijf en de Cao voor het technisch installatiebedrijf. De Cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen tezamen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de Cao’s valt, de grootste Cao in de marktsector van Nederland. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.

NVvM logo VGS FOCWA logo FME logo
VIB KM FGZ Techniek Nederland
NVKL NGO SBG

 

ZW_HR_Hep_van_Luunen_Bestuur_PMT_by_Asha_Gaalman_Fotografie_FINAL__AGF8509

In memoriam: Hep van Luunen

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Hep van Luunen op 17 november jl. is overleden.
Hep was algemeen secretaris van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) van 2002 tot 2013. In die functie was hij verantwoordelijk voor het sluiten van de cao’s in de Metaal en Techniek. Dat deed hij in nauwe samenwerking met de secretarissen van de brancheorganisaties die lid zijn van de FWT.

Als algemeen secretaris van de FWT was Hep tevens werkgeversvoorzitter van de Vakraad, het overlegorgaan van sociale partners in de Metaal en Techniek.
Hep was een belangrijke schakel tussen sociale partners en het pensioenfonds PMT. In het bestuur van PMT had hij jarenlang zitting in de Commissie Pensioenen. Tevens speelde hij een belangrijke rol in de debatten over de inhoud en uitvoering van de pensioenregeling in de sector.

De FWT herinnert zich Hep als een warme persoonlijkheid die hechtte aan goede verhoudingen. Bij bestuursleden en leden van de FWT werd hij gezien als bruggenbouwer. Hij was geliefd bij zijn collega’s. Hij wist mensen voor zich in te nemen door zijn bescheiden en zelf-relativerende karakter. Het is verdrietig dat Hep veel gezondheidsproblemen kreeg kort na zijn pensionering en uiteindelijk maar korte tijd van zijn pensioen heeft mogen genieten.
De FWT is Hep dankbaar voor alles wat hij voor de sector heeft betekend en wenst zijn nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit verlies.