Disclaimer

De content managers van FWT hebben zich ingespannen om te verzekeren dat de informatie op deze internetsite actueel en correct is. Mocht u toch een onvolkomenheid tegen komen. Wilt u dan deze aan ons doorgeven door middel van het contactformulier.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. FWT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie. De website bevat hyperlinks naar websites van derden die niet onder het beheer van FWT vallen. De hyperlinks impliceren geen goedkeuring van FWT met betrekking tot de inhoud van die websites.

Heeft u suggesties en/ of aanvullingen? Graag deze door te geven door middel van het contactformulier.

Met vriendelijke groeten,

FWT Content Managers