Doelstelling FWT

Het doel van de FWT

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) bevordert en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden (brancheorganisaties) op het gebied van met name de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Daartoe onderhandelt de FWT namens de leden met FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. Het doel is om voor de hele sector Cao’s af te sluiten.

Cao Metaal en Techniek

De Cao Metaal en Techniek bestaat feitelijk uit vijf afzonderlijke Cao’s met een gelijkluidend A-deel en branchespecifieke afspraken in het B-deel. Deze Cao´s komen onder regie van FWT in één gezamenlijk onderhandelingstraject tot stand. Het is daarmee de grootste collectieve arbeidsvoorwaardenregeling in de marktsector van Nederland. De bedrijfstak Metaal en Techniek vertegenwoordigt ruim 27.000 ondernemingen met in totaal meer dan 300.000 werknemers Het gaat hierbij om de

  • Cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf,
  • Cao voor het Technisch Installatiebedrijf,
  • Cao voor het Carrosseriebedrijf,
  • Cao voor het Isolatiebedrijf,
  • Cao voor de Goud- en Zilvernijverheid.

Stichting Vakraad Metaal en Techniek?

De Stichting Vakraad Metaal en Techniek (www.vakraad.nl) is het paritair samengestelde overlegorgaan van werkgevers en werknemers in de Metaal en Techniek. De dagelijkse leiding van het secretariaat van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek berust bij de daartoe aangestelde directeur. De werkgeversleden van het Algemeen Bestuur van de Vakraad worden door de bij de FWT aangesloten brancheorganisaties aangewezen.

Secretaris FWT

De secretaris FWT regelt in samenspraak met de secretarissenvergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd, de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van de FWT. De secretaris FWT is lid van alle besturen waarvan de leden door de FWT worden benoemd. Daarnaast is hij de werkgeversvoorzitter van het bestuur van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en van de Cao-onderhandelingscommissie. Ook bij Cao-onderhandelingen speelt de secretaris van de FWT samen met de overige leden van de onderhandelingscommissie een belangrijke rol. Intern is hij de eerste werkgeversonderhandelaar, en extern treedt hij op als werkgeverswoordvoerder.