Bestuur

Raad van Ondernemers

In het bestuur van de FWT hebben zitting vertegenwoordigers van de organisaties die lid zijn van de FWT. De vertegenwoordiger van een organisatie dient een ondernemer te zijn die, hetzij lid is van het bestuur, hetzij lid is van de sociale commissie van deze organisatie. Per 1 januari 2018 zijn lid:

 • D. Terpstra (UNETO-VNI), voorzitter
 • Mevr.mr. I. Dezentjé Hamming – Bluemink (FME-CWM), vice-voorzitter
 • G.F. Kaanen (Koninklijke Metaalunie), vice-voorzitter
 • Mevr. N.A.F.M. van Hoof (Koninklijke Metaalunie)
 • ing. H. Blokland (UNETO-VNI)
 • A.L. van Dalen (FOCWA)
 • H.G.M. Frencken (Federatie Goud & Zilver)
 • C. Hoogink (NGO-SBG)
 • drs. J.W. Koole (VIB)
 • A. van Beek (NVKL)
 • ing. M. Uitslag (NVvM)
 • A. Verhoeven (VGS)
 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT), algemeen secretaris

Presidium

De ROM kiest uit zijn midden een voorzitter en twee vice-voorzitters, tezamen vormend het presidium van de FWT. Per 1 januari 2018 zijn lid van het presidium:

 • D. Terpstra (UNETO-VNI), voorzitter
 • Mevr.mr. I. Dezentjé Hamming – Bluemink (FME-CWM)
 • G.F. Kaanen (Koninklijke Metaalunie)

Algemeen secretaris van het presidium is mr. R.J.B.M. Follon (FWT).

De Secretarissenvergadering

De secretarissenvergadering adviseert de ROM inzake het door de FWT te voeren beleid en inzake de door de ROM te nemen besluiten. Leden van de secretarissenvergadering zijn (algemeen) secretarissen, c.q. directeuren, van de leden-organisaties. De secretaris van de FWT is lid en voorzitter van de secretarissenvergadering. Per 1 januari 2018 zijn lid van de secretarissenvergadering:

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT), voorzitter
 • Mevr. mr. A.A. Boer (VIB);
 • mr. drs. H. Kroezen (FME-CWM)
 • mr. H.J.J. Kruiper (NVKL)
 • H.C. Bos (FOCWA)
 • Mevr. mr. M.C.A. Stok (UNETO-VNI)
 • mr. P.E. Thio (Federatie Goud en Zilver)
 • drs. J.A. Vaas (Koninklijke Metaalunie / NGO-SGB)

Vertegenwoordigingen

In de hierna te noemen stichtingen, commissies e.d., benoemt FWT, c.q. draagt FWT voor, de werkgeversvertegenwoordigers. Invulling per 1 januari 2018:

Dagelijks Bestuur Vakraad Metaal & Techniek:

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT), werkgeversvoorzitter
 • Mevr. mr. A.A. Boer (VIB)
 • H.C. Bos (FOCWA)
 • Mevr. mr. M.C.A. Stok (UNETO-VNI)
 • drs. J.A. Vaas (Koninklijke Metaalunie)

Onderhandelingscommissie van de Vakraad Metaal & Techniek:

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT) voorzitter van de werkgeversdelegatie
 • Mevr. mr. A.A. Boer (VIB)
 • H.C. Bos (FOCWA)
 • Mevr. mr. M.C.A. Stok (UNETO-VNI)
 • mr. P.E. Thio (Federatie Goud en Zilver)
 • drs. J.A. Vaas (Koninklijke Metaalunie)

Bestuur Stichting Vervroegd Uittreden Metaal & Techniek (SVUM)

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT) werkgeversvoorzitter
 • Mevr. mr. A.A. Boer (VIB)
 • H.C. Bos (FOCWA)
 • Mevr. mr. M.C.A. Stok (UNETO-VNI)
 • drs. J.A. Vaas (Koninklijke Metaalunie)

Bestuur Stichting Werkgelegenheidsfonds Metaal & Techniek (SWM):

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT) werkgeversvoorzitter
 • Mevr. mr. A.A. Boer (VIB)
 • H.C. Bos (FOCWA)
 • Mevr. mr. M.C.A. Stok (UNETO-VNI)
 • drs. J.A. Vaas (Koninklijke Metaalunie)

Bestuur Stichting Kinderopvangfonds Metaal & Techniek (SKM):

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT)
 • Mevr. mr. A.A. Boer (VIB)
 • H.C. Bos (FOCWA)
 • Mevr. mr. M.C.A. Stok (UNETO-VNI)
 • drs. J.A. Vaas (Koninklijke Metaalunie)

Bestuur Stichting Sociaal Fonds Metaal & Techniek (SFM):

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT)
 • Mevr. mr. A.A. Boer (VIB)
 • H.C. Bos (FOCWA)
 • Mevr. M.C.A. Stok (UNETO-VNI)
 • drs. J.A. Vaas (Koninklijke Metaalunie) werkgeversvoorzitter

Pensioenfonds Metaal & Techniek
Bestuur:

 • Mevr. drs. K. Merkus
 • mr. R.J.B.M. Follon
 • mr. H.J. Keijer
 • drs. B.H.F.B. de Vries
 • drs. B. van Popta, werkgeversvoorzitter

Commissie Beleggingen:

 • Mevr. drs. K. Merkus
 • drs. B.H.F.B. de Vries
 • drs. B. van Popta

Commissie Pensioenen:

 • mr. H.J. Keijer
 • mr. R.J.B.M. Follon

 

Commissie Financiën en Risico’s:

 • drs. B.H.F.B. de Vries
 • P.M.M. Gubbels
 • mr. A.Th. van Rhijn

Bestuur Stichting Administratiekantoor Mn:

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT)

Bestuur Stichting Administratiekantoor Schadeverzekering M&T:

 • mr. R.J.B.M. Follon (FWT) werkgeversvoorzitter
 • Mevr. mr. A.A. Boer (VIB)
 • H.C. Bos (FOCWA)
 • Mevr. mr. M.C.A. Stok (UNETO-VNI)
 • drs. J.A. Vaas (Koninklijke Metaalunie)